Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

VGA, HDMI we DVI adapter kabeline Mini DisplayPort

Gysga düşündiriş:

Model:K8320MDPPHDVDDJ-20CM

Spesifikasiýa :
● HDMI çözgüdi 1920 x 1080 60Hz çenli goldaýar
● DVI-D / VGA çözgüdi 1920 x 1200 60Hz çenli goldaýar
● HDMI wideo her kanalda 2.25Gbps / 225MHZ geçiriş zolagyny goldaýar
● DVI-D wideo her kanalda 2.7Gbps / 270MHZ geçiriş zolagyny goldaýar
● Giriş interfeýsi: Mini DisplayPort 20pin erkek
● Çykyş interfeýsi: HDMI / DVI-D / VGA aýal (bir wagtyň özünde diňe bir interfeýs çykyp biler)
Ug Dakmak we oýnamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Mini DisplayPort to HDMI + VGA + DVI köp funksiýaly öwrüliş adapterinde HDMI, DVI ýa-da DP interfeýsi HDTV bolan “DisplayPort” interfeýs enjamy ýa-da grafiki karta, monitor, proýektor, LCD displeý birikdirilen, slaýdşowlary we filmleri giň ekranda we beýleki amallarda görüp biler, Häzirki zaman displeý enjamlarynyň köpüsi DP, HDMI ýa-da DVI interfeýsi bilen üpjün edilendir, bu öwrüji dürli programmalaryňyza, suratyň hiline, hakyky HD wizual effektlerine laýyk gelýär.

3 ADAPTERDE 3:Mini DisplayPort ýa-da Thunderbolt enjamlaşdyrylan kompýuter ýa-da Mac-ny bu amatly displeý adapteri bilen HDMI / VGA / DVI monitoryna birikdiriň.

GYSGAÇA SÖLEGI suraty:Suratyň hili bilen ylalaşmaň.Bu Mini DP adapter merkezi 1080p çenli çözgütleri goldaýar, şonuň üçin ulanyjylar monitorda ýa-da ekranda hakyky ýokary kesgitlemäni alyp bilerler.

MUGT SETUP:Ansat gurnamagy üpjün etmek üçin bu Mini DisplayPort splitter plug-and-play gurnamasyny hödürleýär, şonuň üçin goşmaça draýwerler ýa-da programma üpjünçiligi talap edilmeýär.

SYVAHATÇYLYK ÜÇIN IDEAL:Minieňil we ykjam görnüşde döredilen bu Mini DP monitor adapteri, göterýän gaplaryňyza gaty laýyk gelýär we ýolda hünärmenler üçin ideal bolýar.

Ykjamlygy ulaltmak
Syýahat A / V adapteri kiçi aýak yzy we ýeňil dizaýn bilen göterijiligi ýokarlandyrýar.Amatly dizaýn, adapteriň noutbuk ýaly ykjam bolmagyny üpjün edýär, noutbuk sumkanyňyza ýa-da korpusyňyza aňsatlyk bilen gabat gelýär we birden köp adapter götermek zerurlygyny aradan aýyrýar.

Bu adapter bilen, hödürlemäge taýyn islendik otagda diýen ýaly gezip bilersiňiz, ilkinji ajaýyp täsir galdyrýar we dogry birleşdiriji gözleýän sumkanyňyzdan ýaýramagyňyzy utandyrýar.

Intel Thunderbolt porty bilen gabat gelýär
3-in-1 öwrüji kompýuteriňizdäki Intel Thunderbolt porty bilen gabat gelýär we hiç hili programma üpjünçiligi ýa-da draýwer talap etmezden aňsatlyk bilen gurulýar.

Arza

mini-dp-vga-hdmi-dvi-4
mini-dp-vga-hdmi-dvi-2

  • Öňki:
  • Indiki: