Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

Taryh

 • 1989
  Ses we wideo birikdirijileri öndürmek üçin “Ban Shang” radio komponentleri zawody (Kangerda-dan öňki) döredildi
 • 1991
  Kabel enjamlaryny giriziň, esasan ses we wideo kabellerini öndüriň;ses we wideo birikdirijileri
 • 1995
  3500 inedördül metrlik täze zawod guruldy we ses we wideo kabelleriniň hilini ýokarlandyrmak üçin kabel enjamlary getirildi
 • 1997
  Kompaniýa ISO: 9001 dolandyryş ulgamyndan geçdi
 • 1998
  Kompaniýa güýç birikdirijisini işläp düzdi we SGS, VDE hili we howpsuzlyk şahadatnamasyndan geçdi
 • 2000-nji ýyl
  Bar bolan önümleriň önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin 12,500 inedördül metrlik täze zawod, täze kabel enjamlary, gaplaýyş enjamlary.Kompaniýa adyny "Changzhou Kangerda Electronics Co., Ltd." diýip üýtgetdi.
 • 2001-nji ýyl
  Bir bölek telewizor wilkasy, SCART wilkasy milli amaly patenti gazandy
 • 2002
  ISO: 9001 wersiýa şahadatnamasyndan geçdi we "Kangerda" söwda belligi Çanjou şäheriniň meşhur söwda belligi bilen sylaglandy
 • 2003
  USB kabellerini we birikdirijilerini ösdürmek we öndürmek, käbir önümler UL, CE hil we howpsuzlyk şahadatnamasyndan geçdi
 • 2005-nji ýyl
  HDMI kabellerini we birleşdirijilerini işläp düzdi we öndürdi we HDMI Assosiasiýasynyň şahadatnamasyny berdi
 • 2008-nji ýyl
  SMT enjamlary goşuldy, hemra ýokary ýygylykly baş önümleri öndürildi we öndürildi we China Hisense TV tarapyndan goldanýar
 • 2012-nji ýyl
  Mobileerüsti ykjam telewizion önümleri ösdürip, bazara çykardy
 • 2015
  Öý hojalygynyň zerur önümleriniň gözlegine we ösüşine maýa goýuldy
 • 2017
  Sanly önüm esbaplary seriýasyny, wideo ekrany bilelikde ekranlaşdyryjy, telewizor kysmy we ş.m. ösdürmäge maýa goýuldy we bazara çykaryldy
 • 2019
  Sanly önüm esbaplary seriýasyny, jübi telefonynyň ýaýlary we beýleki periferiýa önümlerini ösdürmäge maýa goýuldy we bazara çykaryldy
 • 2021-nji ýyl
  Daşarky syýahat önümleriniň seriýasyny, gün çyralaryny, gün zarýad berijileri, insektisid lampalary we ş.m. ösdürmäge maýa goýuldy we bazara çykaryldy.