Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

Kompaniýa syn / profil

about-
about-2
about-3
about-1

Kompaniýanyň tertibi

"Kangerda Electronics Co., Ltd." 1989-njy ýylda döredildi, bu kompaniýa Şanhaý bilen ýanaşyk Jiangsu şäheriniň Çanjou şäherinde ýerleşýär, meýdany 22,000 inedördül metr, ösümlik meýdany 16,000 inedördül metr.Kompaniýa dizaýny we önümçiligi birleşdirýär, garaşsyz import we eksport kärlerine hem eýe.Kompaniýanyň 30 ýyldan gowrak baý tejribesi bar we ISO9001: 2000 dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Müşderiler Europeewropada, Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki uly şäherlerde paýlanýar.

Kompaniýa esasan ses we wideo birikdirijileri, kabelleri we beýleki elektronik önümleri öndürýär.Esasy önümler A / V kabeli, HDMI kabeli, USB kabeli we dürli birikdirijiler we paýlaýjylar.Soňky ýyllarda kompaniýa sanly önüm esbaplary, daşarky önümler we öý goşlary ýaly sarp edijiler tarapyndan köp islenýän köp sanly täze önüm öndürdi.Köp önümler CE, GS, UL we CCC howpsuzlyk şahadatnamalaryndan hem geçdi.

Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan Kangerda çynlakaý we jogapkärçilikli garaýyşyny dowam etdirer, düşünjäni işjeň ýagdaýda täzelär, döwrüň ösüşine hyzmat eder we müşderilere iň amatly çözgütleri hödürlemek üçin täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer.