Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

Mikrofon garnituralary

 • Professional Anti-Pop Filter For Microphone

  Mikrofon üçin professional anti-pop süzgüji

  Model:K7059

  ““ T ”ýa-da“ P ”ýaly sesler bilen kakmagy aýyryň.
  Neýlondan ýasalan süzgüç
  37 37 sm çeýe gol
  V Wibrasiýa garşy asmany öz içine alýar
  Table Stol üçin üçburçlygy öz içine alýar
  Any Islendik mikrofona laýyk gelýär
  Screen Ekranyň materialy has dykyz.
  Mechan Mehaniki tikişden ultrases tikişine çenli plastmassa örtük
  E Ejek süzgüçiniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin binanyň inini we uzynlygyny giňeltdik
  The Müşderiniň ýerinde saklamak islegini kanagatlandyrmak üçin pop-süzgüçiň 360 ° sazlanyp bilinýän gözenekiniň gatylygyny ýokarlandyrdyk.

 • Different types of Microphone Clip, U-type, Universal Clip

  Mikrofonyň dürli görnüşi, U görnüşi, uniwersal klip

  Model:K7059

  Haryt funksiýasy:Mikrofon klip

  Görnüşi:U görnüşli klip, ýumurtga klipi, uniwersal klip

  Dişler:plastmassa, mis

  Önümiň reňki:gara

  Material:plastmassa

 • Adjustable Long Arm Microphone Stand Floor Tripod

  Düzülip bilinýän uzyn golly mikrofon poluň üçegi

  Model:K7059

  You Mikrofony saýlan beýikligiňizde ygtybarly saklamak üçin döredilen sazlanylýan mikrofon stendi (aýratyn satylýan mikrofon klipi)
  Plastmassa ýasalan plastmassa agramly uzyn gol;Aýdym aýtmak ýa-da gürlemek üçin dikligine ýa-da gural çalmak üçin oturgyç beýikligine sazlaň
  Straight Köpugurly dizaýn, göni mikrofon hökmünde ulanmak üçin tekiz;iň beýikligi 85,75 dýuým;Esasy ini 21 dýuým
  Steel Polatdan berk gurluşyk;aňsat ulag üçin ultra yşyk
  3/8 dýuýmdan 5/8 dýuým adapter bilen gabat gelýär;gysgyçly kabel saklaýjy simleri ýoldan çykarýar
  Mic Mikrofonyň iň ýokary agramy ≤ 1KG (2 litr);Has giňişleýin ulanmak we howpsuzlyk maglumatlary üçin Ulanyjy gollanmasyna salgylanma